Fem kommuner - Vad tycker du?

Landskapsregeringen gör nu sitt sista besök under kommunrundan för att diskutera förslaget att lagstifta för att nå målet med fem kommuner. Frågan är om kommunstrukturen spelar någon roll för hur vi klarar framtidens välfärd. Vilka problem och möjligheter ser du?

Välkommen att diskutera kommunala framtidsfrågor!

Måndag 19 juni, kl 19
Föglö grundskola
Regeringen: Camilla Gunell och Wille Valve

Målgrupp: Intresserad allmänhet och förtroendevalda

Publicerad 14.6.2017
Uppdaterad 14.6.2017