Förslag på energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Den som har synpunkter på den föreslagna strategin får lämna in dem skriftligen till Ålands landskapsregering senast den 4 maj 2017.

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 Mariehamn 

eller e-post registrator@regeringen.ax

Bifogat finns den föreslagna strategin och den presentation som presenterades den 20 april.

Publicerad 20.4.2017
Uppdaterad 20.4.2017