Medel för utvecklingsarbete eller forskning med åländsk anknytning inom barnskydd kan sökas

Med anledning av Ålands landskapsregerings utredning om vanvård av samhällsvårdade barn på Åland 1953-1971 avsatte landskapsregeringen sammanlagt 30 000 € fördelat på tre år under åren 2015-2017 att användas för att stöda forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att öka kunskapen i barnskyddsfrågor eller för att stöda utveckling eller implementering av nya evidenta arbetsmetoder i barnskydd. Landskapsregeringen beviljar i år, på ansökan, stöd om högst 10 000 €.

Läs mer om anslaget och hur du gör för att ansöka här

Publicerad 29.9.2017
Uppdaterad 29.9.2017