Museiguide vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museiguide vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Tjänsten är heltid enligt schemalagd veckoarbetstid, arbete under helger och kvällar ingår.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, folkminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Ålands museum är landskapets huvudmuseum med uppgift att förvalta samtliga museer, sevärdheter och samlingar i landskapsregeringens ägo. Ålands museums verksamhet är till stora delar samlad i huvudbyggnaden i Mariehamn, vid Storagatan 1. I byggnadens publika delar finns utrymmen för Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum, reception, museibutik och film- och föreläsningssalar.

Arbetet som museiguide

Till museiguidens ansvarsområde hör visningar och guidningar i Ålands kulturhistoriska museum och i Ålands konstmuseum. Utöver det ingår värdskap, service och information till besökare, övervakning av utställningarna, biljettförsäljning och försäljning från museibutik, daglig översyn av utställningsutrymmen och enklare städning under veckoslut samt att bistå receptionisten vid behov. 

Som museiguide kommer du särskilt att:

  • representera museet gentemot besökare och gäster
  • ta emot och guida olika besöksgrupper, såväl skol- och turistgrupper som museets och landskapets officiella gäster
  • arbeta i nära kontakt med pedagoger, intendenter, och övrig personal kring utvecklandet av guidningar
  • arbeta i nära kontakt med intendenter och museichef gällande officiella besök

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig examen på gymnasienivå och erfarenhet.

Tjänsten förutsätter goda kunskaper i engelska, övriga språkkunskaper är meriterande.

Egenskaper vi värdesätter hos dig är:

  • social kompetens och ett gott bemötande
  • ett intresse för samhälle, historia, konst och kultur
  • lätthet att tala inför såväl små som stora grupper, vid individuella visningar och officiella besök
  • språkkunskaper

Tillträde

 Tillträde den 3 april 2018 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A 16.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 6 mars 2018 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering                                                          
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som museiguide

Närmare information om tjänsten lämnas av museichef Annika Dahlblom, Ålands museum.
Telefon: +358 18 25418
Epost: annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Publicerad 13.2.2018
Uppdaterad 13.2.2018