Nordiska näringsministrar beslöt inleda samarbete om turism

Nordiska näringsministrar beslöt inleda samarbete om turism

Näringsminister Camilla Gunell mötte på tisdagen den 16 maj 2017 i norska Bergen sina kollegor i de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Norges näringsminister Monica Mæland stod värd för ministermötet som bland annat behandlade gemensamt nordiskt turismsamarbete och företagens förmåga att snabbt ställa om med beaktande av teknologiska förändringar och utveckling av nya gröna affärsmodeller.

De nordiska näringsministrarna Monica Mæland, Norge, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Island, Mika Lintilä, Finland och Camilla Gunell från Åland tillsammans med statssekreterare Eva Lindström, Sverige, Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard, Danmark och Special Konsulent Ole Fjordgaard Kjær, Grönland omfattade ministerdeklarationen gjord av de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna om vilka insatser som ska göra regionen till föregångare inom digitalisering. Bland insatserna finns gränsöverskridande samarbete inom den offentliga sektorn, stärkt digital konkurrenskraft hos företagen och att verka för en gemensam digital marknad.

Vicelantrådet Camilla Gunell noterade att tiden efter Parisavtalet var hoppfull att komma till rätta med att bromsa klimatförändringen, men att det internationella klimatarbetet nu befinner sig i ett svårt skede. 

  • Det krävs nu ett tydligt ledarskap och Norden bör ta en ledande roll för att driva hållbarhetsarbetet vidare. Vi ska stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet, men inom naturens och miljöns ramar – vi talar om ”miljönsamhet”. Varje region kan bidra till den hållbara agendan.

Näringsministrarna såg ett gemensamt nordiskt värde i besöksnäringen och beslöt inleda ett samarbete inom turism. Det ska bygga på existerande strukturer och nätverk, baserat på näringslivets intresse och vara enkelt att delta i. Gemensam marknadsföring på fjärrmarknader, innovation och digitalisering, kunskapsuppbyggnad och statistik och erfarenhetsutbyte är relevant för de nordiska länderna och självstyrande områdena.

Från åländsk sida framhöll Camilla Gunell det som positivt med ett nordiskt turismsamarbete särskilt med tanke på fjärrmarknaderna.

  • Gör mer tematisk marknadsföring tillsammans på fjärrmarknader t.ex. kring Lappland, skärgården och storstäderna. Involvera visitorganisationerna och ge dem uppdrag att samarbeta med organisationerna i andra länder för att paketera och sälja gränsöverskridande produkter.
  • För de många små turismföretagen är digitaliseringen av stor betydelse.
  • Hållbarhet är centralt inom turismen och vi har t.ex. Green key och Blue flag. Turisterna bör kunna komma till oss men gott samvete.
  • Flygtrafiken är vår generations kanske största utmaning och här bör vi uppmana till hållbara lösningar.
  • Det är särskilt viktigt att lyfta in ny nordisk mat i arbetet med besöksnäringen.

Samarbetsprogrammet för näringsliv och innovation 2018-2021 kommer att godkännas slutligt under våren. Temaområdena är att säkerställa en förmåga till snabb omställning, att stärka innovations- och konkurrenskraften samt förbättra de globala marknadsmöjligheterna. 

Det är positivt att det nya samarbetsprogrammet för näringssektorn vid sidan av de nationella hållbarhetsagendorna bidrar till att norden kan arbeta mot de av FN uppställda hållbarhetsmålen. Näringssektorn verkar bl.a. för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster och utformar åtgärder för att motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Det är värdefullt att i Norden samarbeta kring implementering av hållbarhetsagendan och att gemensamt bestämma vilka indikatorer som ska användas för att följa upp genomförandet och utvärdera resultatet.

Sverige har ordförandeskapet inom Nordiska Ministerrådet år 2018 och statssekreterare Eva Lindström från näringsdepartementet orienterade om nästa års ordförandeskapsaktiviteter. 

Ministrarna höll lunchmöte tillsammans med Maria Åsenius, kabinettschef för kommissionär Cecilia Malmström. Temadiskussionen behandlade globaliseringens utmaningar, Brexit och protektionistiska strömningar i Europa. Dagen avslutades med möte med ett företag inom hållbar aktivitetsturism och besök på Impact Hub Bergen som har utrymmen för små företag som vill utveckla sitt sociala entreprenörskap.

Ytterligare information ges av näringsminister Camilla Gunell +358 (0)18 25000. 

Publicerad 17.5.2017
Uppdaterad 14.11.2017