Ny rektor för Högskolan på Åland

Landskapsregeringen beslöt idag att utse Jonas Waller till ny rektor för Högskolan på Åland.

Minister Tony Asumaa beslöt idag på föredragning av avdelningschef Rainer Juslin på förslag av styrelsen för Högskolan på Åland att utse Jonas Waller till rektor för högskolan. Waller efterträder Edvard Johansson som lämnar tjänsten den sista augusti. Jonas Waller är teknologie doktor från Åbo Akademi och kommer närmast från Yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa där han tjänstgjort som enhetschef.

- Det ska bli spännande att komma tillbaka till Åland, där jag har mina rötter. Jag ser många utvecklingsmöjligheter för högskolan och tar med mig många goda erfarenheter från olika högskolekulturer som jag genom åren haft förmånen att arbeta i, säger nyvalde rektor Jonas Waller.

Jonas Waller tillträder den 1 oktober och arbetar på prövotid fram till 31.7.2018. Upplägget i övrigt omfattar sammantaget fem års anställning.

- Vi är mycket belåtna i att kunna välja Jonas Waller till tjänsten. Hans kunnande och erfarenheter kan tacksamt omsättas för att anta de utmaningar vi har inom högskoleutbildningen framöver då konkurrensen mellan skolorna ökar samtidigt som inte minst de ekonomiska ramarna ett tag framöver ännu kräver medvetna prioriteringar, säger minister Tony Asumaa.

Sammantaget 7 behöriga sökande från Finland och Sverige sökte tjänsten inom utsatt tid. Waller erhåller en avtalslön som efter prövotiden uppgår till 8.000 €/mån.

Kontaktpersoner: Tony Asumaa, telefon +358 40 518 3214, epost tony.asumaa@regeringen.ax , Rainer Juslin, telefon +358 18 25 230, epost rainer.juslin@regeringen.ax , Emma Dahlén, telefon +358 18 5310, Emma.Dahlen@mariehamn.ax

 

 

Publicerad 10.8.2017
Uppdaterad 14.11.2017