Personalchef

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som personalchef vid Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och en lagberedning med uppdrag att hjälpa landskapsregeringen att förverkliga sin politik samt att ge service till allmänheten och tillgodose intern service. Vid allmänna förvaltningen arbetar många anställda med någon form av myndighetsutövning men också med olika operativa arbetsuppgifter.

Som personalchef är man också enhetschef för personal- och kommunikationsenheten vid regeringskansliet

Regeringskansliet

Vid regeringskansliets allmänna byrå handläggs ärenden som författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet, polisväsendet, allmänna val, kommunal förvaltning, tillståndsfrågor, jämställdhet, integration, radio- och television, postväsende, personalpolitik och personaladministrativt arbete samt interna servicefrågor.

Personal- och kommunikationsenheten

Personal- och kommunikationsenheten utgör ett stöd för ledningen av den allmänna förvaltningen i personalfrågor, kommunikations och pressfrågor. Enheten utvecklar, samordnar och följer upp den interna och externa kommunikationen och informationen. Enheten stöder chefer i rollen som arbetsgivare samt ansvarar för kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård. Personal- och kommunikationsenheten har fyra anställda.

Arbetet som personalchef

Som personalchef kommer du att:

  • leda arbetet vid personal- och kommunikationsenheten
  • arbeta med strategiska personalfrågor, kompetensförsörjning och med att utveckla personalpolitiken
  • verka som sakkunnig i personaladministrativa frågor
  • bistå avdelningarna i organisations- och verksamhetsförändringar som påverkar personalen

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier med lämplig ämneskombination. Meriterande är:

  • Erfarenhet av personaladministrativt arbete och ledarskap
  • Erfarenhet av hållbarhets- och utvecklingsarbete
  • Kunskaper om och erfarenhet av offentlig förvaltning

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.
Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A28.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 9 mars 2018, kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till
registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som personalchef

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen
Närmare information om tjänsten lämnas av avdelningschef Vivan Nikula telefon +358 18 25194, mobil +358 457 3445855 vivan.nikula@regeringen.ax eller förvaltningschef Dan E Eriksson telefon +358 18 25170, mobil +358 40 585 1986 dan.e.eriksson@regeringen.ax

Publicerad 12.2.2018
Uppdaterad 12.2.2018