Siv Sandberg håller föredrag om kommunindelningsutredningen

Se forskaren  och  utredaren  Siv  Sandbergs föredrag om vad  en  kommunindelningsutredning innebär. Fokus är på hur man  kan  säkra demokrati,  representation  och  deltagande  i  sammanslagna kommuner. 

Hon  ger  också  en  inblick  i  kommunindelningsutredningen  för  Finström–Geta–Sund.

Se Siv Sandberg på landskapsregeringens bambuserkanal

Föredraget arrangeras för samtliga ledamöter i lagtinget i samband med den parlamentariska referensgruppens första möte. 

Publicerad 13.6.2017
Uppdaterad 13.6.2017