Sommarpersonal till vägunderhållsenheten

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården. Tjänsterna är sommarextra fram till den 12 augusti 2018.

Vägunderhållsenheten

Vägunderhållsenheten är en enhet under vägnätsbyrån. Enheten underhåller i samarbete med inhyrda entreprenörer landskapets vägar, broar och hamnar och är stationerade i Möckelö, Kumlinge, Föglö och Brändö.

Arbetet som vägunderhållsarbetare

Som vägunderhållsarbetare arbetar du tillsammans med övrig personal från Möckelö vägstation. Det kan även förekomma arbeten på övriga stationer. Till dina arbetsuppgifter hör allt förekommande vägunderhållsarbete, sommartid främst målningsarbete på vägar och gräsröjning. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är körkort för personbil.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta utomhus. Du har gärna erfarenhet av liknande uppgifter.  

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse och arbete varar två månader. 

Lön

Lön enligt lönekod 3 (för närvarande 1 790,28 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast torsdag 1 februari 2018 kl. 16.15.

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller per post till

Ålands landskapsregering
Registratorn
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om jobbet som vägunderhållsarbetare

Läs om att arbeta på landskapsregeringen på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen 

Närmare upplysningar om tjänsterna lämnas av ledande vägmästare Thomas Idman, telefon +358 18 25153 och av arbetsledare Stefan Josefsson, telefon 0457 529 5048.

Publicerad 9.1.2018
Uppdaterad 9.1.2018