Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling

Landskapsregeringen lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling, för projektet ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion”. 

Projektet syftar till att främja och sprida kunskapen om restaureringar av lekområden för fisk på Åland.

Arbetet som projektledare

Arbetsuppgifterna består av att kartera och beskriva lekområden för fisk på Åland, att främja olika restaureringsprojekt och att utveckla och utbilda intressenter i tekniken för restaurering av lekområden för fisk.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är utbildning med naturvetenskaplig inriktning.

Meriterande är erfarenhet inom områdena marinbiologi, miljöteknik, kommunikation, GIS-hantering och projektledning.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse under hösten 2017. Anställningen är 2-årig.

Lön

Lön enligt anspråk.

Ansökan

Ansökan skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 31.8.2017 kl. 16.15. Ansökan sänder du till

Ålands landskapsregering 
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax

Mer information om jobbet som projektledare

Närmare upplysningar ger Kaj Ådjers, telefon +358 18 25297, och Stefan Lindqvist, telefon +358 18 25288.

Publicerad 7.8.2017
Uppdaterad 7.8.2017