Trafikstörningar i Sjukhusrondellen och på Västra utfarten i Mariehamn

Trafikstörningar i Sjukhusrondellen och på Västra utfarten, mellan Sjukhusrondellen och Varvsvägen, i Mariehamn pga. beläggningsarbeten 14-16 juni 2017.
Arbetena utförs under kvällar och nätter mellan kl. 20.00 och 06.00.

Närmare information:
Vägmästare Robert Karlsson
Ålands landskapsregering
Vägunderhållsenheten
Telefon 0457 5295035

Publicerad 14.6.2017
Uppdaterad 14.6.2017