Nyheter

9.2.2017 - Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats
Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019....
Läs mer om Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats ›
22.8.2016 - Jomalarakan på gamla Godbyvägen avstängd för genomfartstrafik 25.8.2016
Trafikinformation: På grund av arbete med vägtrummor kommer den s.k. Jomalarakan på gamla Godbyvägen att vara avstängd för genomfartstrafik torsdagen den 25 augusti 2016 från klockan 09.00. Arbetet...
Läs mer om Jomalarakan på gamla Godbyvägen avstängd för genomfartstrafik 25.8.2016 ›
8.4.2016 - Öppnande av Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik 2016
Landskapsregeringen beslutar att Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 30 april 2016 kl. 9.00. Ordinarie öppethållningstid under 2016 är: 30.4 – 20.5 kl. 9.00 – 17.00 21.5 –...
Läs mer om Öppnande av Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik 2016 ›
9.9.2015 - Trafikinformation
 Vikt- och hastighetsbegränsningar på Vårdöbron
Läs mer om Trafikinformation ›