Nyheter

15.6.2018 - Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en tillfällig tjänst som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Tjänsten avser tiden 1.9 - 31.12.2018 med...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›
14.6.2018 - Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som ungdoms- och demokratisamordnare vid utvecklings- och hållbarhetsenheten vid regeringskansliet. Utvecklings- och hållbarhetsenheten...
Läs mer om Ungdoms- och demokratisamordnare vid Ålands landskapsregering ›
8.6.2018 - Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som specialsakkunnig i utbildning vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå ›
7.6.2018 - Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i...
Läs mer om Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
18.5.2018 - Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är sommarextra fram till den 31 augusti 2018....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
25.1.2018 - Taxitillstånd i Geta
Ett trafiktillstånd i Geta lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 29.3.2018...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›