Nyheter

28.3.2017 - Murare/hantverkare specialiserad på kulturhistoriska byggnader
Landskapets fastighetsverk söker en murare/hantverkare specialiserad på kulturhistoriska byggnader.
Läs mer om Murare/hantverkare specialiserad på kulturhistoriska byggnader ›
16.3.2017 - Arkeolog vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som arkeolog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 17.4 – 31.12....
Läs mer om Arkeolog vid kulturbyrån ›
16.3.2017 - Sommarpersonal till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›
16.3.2017 - Biträdande projektingenjör vid Landskapets fastighetsverk
Landskapets fastighetsverk Fastighetsverket förvaltar de flesta av landskapets byggnader. I uppdraget ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos...
Läs mer om Biträdande projektingenjör vid Landskapets fastighetsverk ›
14.3.2017 - Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en projektmedarbetare med fokus på hållbar utveckling i Norden
Tjänsten är placerad på avdelningen för tillväxt och klimat som har ansvar för att assistera de nordiska ministerråden för miljö, finans samt näringsliv-, energi- och regionalpolitik. Avdelningen...
Läs mer om Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en projektmedarbetare med fokus på hållbar utveckling i Norden ›
1.3.2017 - Handläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå
Arbetsuppgifterna är att handlägga ärenden som hör till avdelningens stöd, sköta uppföljning, rapportering och ekonomisk redovisning av finansieringsstöd. Delta i utvecklingsarbete om...
Läs mer om Handläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå ›