Nyheter

11.8.2017 - Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten
Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som diskriminerings- och barnombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet i Mariehamn. Vid myndigheten verkar även en patient- och klientombudsman samt en...
Läs mer om Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten ›
7.8.2017 - Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling
Landskapsregeringen lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling, för projektet ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med...
Läs mer om Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling ›
23.5.2017 - Nordregio söker en ny medarbetare till sitt framgångsrika GIS-team
GIS-teamets kvalificerade arbete efterfrågas i allt fler sammanhang – av partners i internationella forskarteam, för konsult- och evalueringsuppdrag, av regionala myndigheter och inte minst på tvärs...
Läs mer om Nordregio söker en ny medarbetare till sitt framgångsrika GIS-team ›