Nyheter

30.3.2017 - Taxitillstånd i Mariehamn
Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 13.4....
Läs mer om Taxitillstånd i Mariehamn ›
24.3.2017 - Trafikstörning på Föglölinjen 27 mars – 9 april 2017
Den, på grund av tekniska problem på m/s Knipan, framflyttade dockningen av m/s Skarven kommer nu att ske under veckorna 13 och 14. M/s Skarven på Föglölinjen ersätts av m/s Knipan från måndag kväll...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen 27 mars – 9 april 2017 ›
22.3.2017 - Taxitillstånd i Brändö
Ett trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 12.4.2017...
Läs mer om Taxitillstånd i Brändö ›
16.3.2017 - Sommarpersonal till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›
16.3.2017 - Biträdande projektingenjör vid Landskapets fastighetsverk
Landskapets fastighetsverk Fastighetsverket förvaltar de flesta av landskapets byggnader. I uppdraget ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos...
Läs mer om Biträdande projektingenjör vid Landskapets fastighetsverk ›
15.3.2017 - Taxitillstånd på Kökar
Ett trafiktillstånd på Kökar lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 19 april...
Läs mer om Taxitillstånd på Kökar ›
15.3.2017 - Taxitillstånd i Lemland
Ett trafiktillstånd i Lemland lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 7 april...
Läs mer om Taxitillstånd i Lemland ›
9.2.2017 - Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats
Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019....
Läs mer om Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats ›
25.1.2017 - Meddelande om offentlig delgivning Lemström - Söderby gc-väg
Ålands landskapsregering beslöt den 19 januari 2017 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion 0-6500, mellan Lemström - Söderby, Lemlands kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Lemström - Söderby gc-väg ›
11.1.2017 - Meddelande om offentlig delgivning, Möckelö - Kungsö gång- och cykelväg
Ålands landskapsregering beslöt den 5 januari 2017 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, i Jomala kommun...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, Möckelö - Kungsö gång- och cykelväg ›

Sidor