Nyheter

21.6.2018 - Vägarbeten 2018
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering har tagit fram en digital karta i vilken pågående väg- och broentreprenader längs landskapets vägar framgår. Avsikten med kartan är att informera...
Läs mer om Vägarbeten 2018 ›
7.6.2018 - Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i...
Läs mer om Vägunderhållsarbetare till vägunderhållsenheten ›
5.6.2018 - Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2
Den 12 juni 2018 inleds renoveringsarbete på Färjsundsbron. Arbetet kommer att orsaka begränsad framkomlighet vid och över Färjsundsbron. Ett av körfälten kommer att vara avstängt från...
Läs mer om Trafikstörning vid Färjsundsbron på landsväg nr 2 ›
31.5.2018 - Flygavtal överförs till annan operatör
Avtalet om flygtrafik mellan Mariehamn och Arlanda överförs till ny part. Landskapsregeringen har idag beslutat samtycka till att det befintliga avtalet för flygtrafik Mariehamn-Arlanda överförs på...
Läs mer om Flygavtal överförs till annan operatör ›
31.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 31 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av del 1 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 1250 - 3760...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
24.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 24/5 2018 att på Finbo samfällighets anhållan dra in farledsavsnittet med farledsdjup på -1,5 m från punkt X=6692039.292, Y=1421386.349 (KKS-1) via punkt X=6692769...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelväg längs del av landsväg nr 220, sektion 0 – 250, i Ingby by, Jomala kommun. Vägplanen ställs ut...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
23.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 17 maj 2018 att fastställa vägplan för nybyggnad av gång- och cykelbana längs del av bygdeväg nr 224, sektion 0 – 170, i Prestgården by, Jomala kommun, fastställs...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
18.5.2018 - Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är sommarextra fram till den 31 augusti 2018....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
7.5.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering beslöt den 3 maj 2018 att utställa vägplan för nybyggnad av del 2 av förbindelse mellan Degerbyvägen och nytt färjfäste på Mellanholm, landsväg nr 700, sektion 0 - 1250,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

Sidor