Nyheter

23.2.2018 - Trafikstörning på Hummelvik-Torsholmalinjen 5-16 mars 2018
Från måndagen den 5 mars till fredagen den 16 mars är kapaciteten begränsad på linjen Hummelvik-Torsholma. M/s Ejdern behöver dockas p.g.a. frätskador i svartvattentanken. Samtidigt ska m/s Viggen...
Läs mer om Trafikstörning på Hummelvik-Torsholmalinjen 5-16 mars 2018 ›
22.2.2018 - Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten (tid. Motorfordonsbyrån, www.mfb.ax). Lagen om Fordonsmyndigheten träder i kraft 1 maj 2018, varvid...
Läs mer om Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten ›
22.2.2018 - Chef för Ålands energimyndighet
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som chef vid Ålands energimyndighet med korrigerad behörighet. Tjänsten är 30% av fulltidstjänst. Ålands energimyndighet Enligt...
Läs mer om Chef för Ålands energimyndighet ›
15.2.2018 - Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000
Ålands landskapsregering anordnar föreläsning angående publicering av ny el-standard: SFS 6000. Förändringarna i standarden, förändringar i den nya elsäkerhetslagen och statsrådets förordningar samt...
Läs mer om Inbjudan till föreläsning angående publicering av ny el-standard SFS 6000 ›
14.2.2018 - Nytt solstöd för företag
Landskapsregeringen har 13.2.2018 fattat beslut om nya stöd för miljövänliga installationer i byggnader. Dels har ett helt nytt stöd till företag för installation av solceller antagits och dels har...
Läs mer om Nytt solstöd för företag ›
9.2.2018 - Programhandling västra Föglö
Projekt västra Föglös programhandling är sammanställd och finns nu upplagd på webbplatsen. I programhandlingen sammanfattas resultatet från arbetet i programskedet. Där presenteras bl.a. i korthet...
Läs mer om Programhandling västra Föglö ›
29.1.2018 - Meddelande om offentlig delgivning
Ålands landskapsregering delger allmänheten förslaget att dra in farledsavsnittet med farledsdjup på -1,5m från punkt X=6692039.292, Y=1421386.349 (KKS-1) via punkt X=6692769.966, Y=1421162.351 (KKS-...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›
25.1.2018 - Trafikstörning på Föglölinjen begränsas till torsdag 25 januari 2018
M/s Skarven är ur trafik torsdagen den 25 januari för reparation av kylvattenläcka i ena huvudmaskin. Reparationen har gått snabbare än förväntat, varför m/s Skarven kan återuppta trafiken på...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen begränsas till torsdag 25 januari 2018 ›
25.1.2018 - Taxitillstånd i Geta
Ett trafiktillstånd i Geta lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 29.3.2018...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›
24.1.2018 - Trafikstörning på Föglölinjen torsdag 25 - fredag 26 januari 2018
M/s Skarven är ur trafik torsdagen den 25 januari till fredagen den 26 januari för reparation av kylvattenläcka i ena huvudmaskin. Under tiden ersätter m/s Knipan m/s Skarven på Föglölinjen. M/s...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen torsdag 25 - fredag 26 januari 2018 ›

Sidor