Nyheter

18.5.2017 - Farleden under Vårdöbron stängs av
Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete. Närmare information:...
Läs mer om Farleden under Vårdöbron stängs av ›
5.5.2017 - Sjukhusrondellen i Mariehamn kommer tidvis att vara avstängd onsdagen den 10 maj 2017
Sjukhusrondellen i Mariehamn Belysningsarmaturerna i Sjukhusrondellen ska bytas ut onsdagen den 10 maj 2017 klockan 18.00–21.00. Detta arbete kommer att medföra trafikstörningar. Trafiken omdirigeras...
Läs mer om Sjukhusrondellen i Mariehamn kommer tidvis att vara avstängd onsdagen den 10 maj 2017 ›
4.5.2017 - Taxitillstånd i Brändö
Ett trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 26.5.2017...
Läs mer om Taxitillstånd i Brändö ›
4.5.2017 - Taxitillstånd på Kökar
Ett trafiktillstånd på Kökar lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 26.5.2017...
Läs mer om Taxitillstånd på Kökar ›
20.4.2017 - Förslag på energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
Den som har synpunkter på den föreslagna strategin får lämna in dem skriftligen till Ålands landskapsregering senast den 4 maj 2017. Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 Mariehamn  eller e-post ...
Läs mer om Förslag på energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 ›
7.4.2017 - Trafikstörning på Föglölinjen fortgår till och med 11 april 2017
Dockningen av m/s Skarven drar ut på tiden p.g.a. varvsarbeten så att m/s Knipan ersätter m/s Skarven på Föglölinjen till och med tisdagen den 11 april. Från onsdagen den 12 april klockan 06:30 från...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen fortgår till och med 11 april 2017 ›
24.3.2017 - Trafikstörning på Föglölinjen fortgår åtminstone till 11 april
Dockningen av m/s Skarven drar ut på tiden p.g.a. varvsarbeten så att m/s Knipan ersätter m/s Skarven på Föglölinjen i alla fall till och med tisdag 11 april sent på kvällen. Imorgon 6 april...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen fortgår åtminstone till 11 april ›
9.2.2017 - Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats
Entreprenaden omfattar byggande av en ny bro och tillhörande vägbyggnad samt rivning av den befintliga bron. Den nya bron tas i bruk hösten 2018 och hela projektet beräknas vara färdigt våren 2019....
Läs mer om Arbetet med att bygga en ny bro till Vårdö med tillhörande väg har påbörjats ›
25.1.2017 - Meddelande om offentlig delgivning Lemström - Söderby gc-väg
Ålands landskapsregering beslöt den 19 januari 2017 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3, sektion 0-6500, mellan Lemström - Söderby, Lemlands kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Lemström - Söderby gc-väg ›
11.1.2017 - Meddelande om offentlig delgivning, Möckelö - Kungsö gång- och cykelväg
Ålands landskapsregering beslöt den 5 januari 2017 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, i Jomala kommun...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, Möckelö - Kungsö gång- och cykelväg ›

Sidor