Nyheter

21.6.2018 - Möjligt att skörda Efa-träda i år
På grund av torkan är det i år möjligt att skörda och beta grönträdor som är EFA-areal. Det är dock viktigt och obligatoriskt att man anmäler detta till kommunernas lantbruksmyndighet omgående.  
Läs mer om Möjligt att skörda Efa-träda i år ›
21.6.2018 - Utbetalning av lantbruksstöd
Utbetalningen av slutraterna av miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktiga insatser på...
Läs mer om Utbetalning av lantbruksstöd ›
15.6.2018 - Riksskogstaxering 2018
Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›
23.5.2018 - Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica
Landskapsregeringen arrangerar ett sjöfartspolitiskt seminarium under Sjöfartens Dag på Alandica, se program under bilagor. Hela programmet, utställare och deltagare finns på www.sjofart.ax.
Läs mer om Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica ›
23.5.2018 - Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017
Rapporten är nu klar och sammanställningen finns att läsa på hemsidan.
Läs mer om Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017 ›
4.5.2018 - Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen
Stödinformationen till lantbrukarna finns på landskapsregeringens YouTube sida. Adressen är https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen. Thomas Svahnströms presentation hittas under bilagor på...
Läs mer om Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen ›
2.5.2018 - Stödinformationstillfällen till lantbrukare
Tid: Torsdag 3 maj kl 18.30 – 21.,00               Plats:  Lagtingets auditorium   Tid: Tisdag 22 maj  kl 12.00– 16.00              Plats:   Lagtingets auditorium   Föreläsare Bertel Storsved från...
Läs mer om Stödinformationstillfällen till lantbrukare ›
19.4.2018 - Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)!
Kom ihåg kvalitetstestet!  Kvalitetstestet för alla som har ett gällande åtagande om balanserad användning av näringsämnen skall vara inlämnat senast 30.4.2018. Det går att lämna in elektroniskt i...
Läs mer om Kom ihåg kvalitetstestet på åkrar med konventionella miljöavtal (BAN)! ›
29.3.2018 - Det nya lagförslaget om avbytarstöd
Vad innebär det nya lagförslaget om avbytarstöd Lagtinget tog den 12 mars 2018 beslut om några ändringar i Lagen om avbytarstöd. Det innebär att
Läs mer om Det nya lagförslaget om avbytarstöd ›
30.1.2018 - Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018
Jordbruksbyrån utkommer med årets första informationsblad   I informationsbladet finns information om vårens tidtabell för utbetalningar, påminnelse om kvalitetstest av åkerjord, information om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018 ›

Sidor