Nyheter

20.9.2017 - Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning
Inför beredningen av en hållbar finansiering av fiskevården gjordes beräkningar av Visit Åland sommaren 2016 om antalet gästande sportfiskare på Åland och det är dessa uppgifter som har använts i...
Läs mer om Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning ›
11.9.2017 - Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
I samband med landskapets andra tilläggsbudget överlämnade landskapsregeringen till Lagtinget ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017....
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
21.6.2017 - Utvärdering Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014 - 2020
Landskapsregeringen har godkänt utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2016.
Läs mer om Utvärdering Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014 - 2020 ›
21.6.2017 - Utvärdering Ålands strukturfondsprogram 2014 - 2020
Landskapsregeringen har godkänt utvärderarnas första delrapport per 31.12.2016.
Läs mer om Utvärdering Ålands strukturfondsprogram 2014 - 2020 ›
12.6.2017 - Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté
Central Baltic Programme 2014-2020 är ett EU-program som erbjuder finansiering för gränsöverskridande projekt som skall bidra till hållbar regional utveckling inom mellersta Östersjöregionen. Det...
Läs mer om Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté ›
2.6.2017 - Ansökning av jordbruksstödet - presentation
Thomas Swanströms presentationen i Powerpoint-format från infotillfällena den 18:e och 22:a maj 2017 finns bland bilagorna till höger under menyfliken "Arealstöd inom jordbruket", http://www....
Läs mer om Ansökning av jordbruksstödet - presentation ›
2.6.2017 - Husdjursstöd utbetalt
Kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning har betalats ut den 30 maj. Stödet borde vara på stödtagarnas konton senast i slutet av veckan.
Läs mer om Husdjursstöd utbetalt ›
30.5.2017 - Skogsprogram och klimatsmart träbyggande
Skogen har stor betydelse för det åländska samhället samtidigt som dess möjligheter lyfts fram allt mer inom bioekonomin, klimatpolitiken och i strävan mot en hållbar utveckling.
Läs mer om Skogsprogram och klimatsmart träbyggande ›
23.5.2017 - Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica
Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica. Läs mer i bilaga.
Läs mer om Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica ›
17.5.2017 - Jordbruksbyrån informerar nr 2
I infobladet finns information om stödansökan 2017, infotillfällen inför årets stödansökningar, kommande utbetalningar samt olika kurser. Infobladet har skickats till alla lantbrukare och kan också...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 2 ›

Sidor