Nyheter

21.6.2017 - Utvärdering Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014 - 2020
Landskapsregeringen har godkänt utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2016.
Läs mer om Utvärdering Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014 - 2020 ›
21.6.2017 - Utvärdering Ålands strukturfondsprogram 2014 - 2020
Landskapsregeringen har godkänt utvärderarnas första delrapport per 31.12.2016.
Läs mer om Utvärdering Ålands strukturfondsprogram 2014 - 2020 ›
21.6.2017 - Leader-projekt infotillfälle
Är Ni i planeringsstadiet för att söka finansiellt stöd till förverkligandet av Ert Leader projekt? Passa på att delta i infotillfället den 27.6 kl 15! Vi demonstrerar det elektroniska stödsystemet...
Läs mer om Leader-projekt infotillfälle ›
12.6.2017 - Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté
Central Baltic Programme 2014-2020 är ett EU-program som erbjuder finansiering för gränsöverskridande projekt som skall bidra till hållbar regional utveckling inom mellersta Östersjöregionen. Det...
Läs mer om Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté ›
2.6.2017 - Ansökning av jordbruksstödet - presentation
Thomas Swanströms presentationen i Powerpoint-format från infotillfällena den 18:e och 22:a maj 2017 finns bland bilagorna till höger under menyfliken "Arealstöd inom jordbruket", http://www....
Läs mer om Ansökning av jordbruksstödet - presentation ›
2.6.2017 - Husdjursstöd utbetalt
Kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning har betalats ut den 30 maj. Stödet borde vara på stödtagarnas konton senast i slutet av veckan.
Läs mer om Husdjursstöd utbetalt ›
30.5.2017 - Skogsprogram och klimatsmart träbyggande
Skogen har stor betydelse för det åländska samhället samtidigt som dess möjligheter lyfts fram allt mer inom bioekonomin, klimatpolitiken och i strävan mot en hållbar utveckling.
Läs mer om Skogsprogram och klimatsmart träbyggande ›
23.5.2017 - Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica
Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica. Läs mer i bilaga.
Läs mer om Sjöfartens dag 1 juni 2017 på Alandica ›
17.5.2017 - Jordbruksbyrån informerar nr 2
I infobladet finns information om stödansökan 2017, infotillfällen inför årets stödansökningar, kommande utbetalningar samt olika kurser. Infobladet har skickats till alla lantbrukare och kan också...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 2 ›
17.5.2017 - Nordiska näringsministrar beslöt inleda samarbete om turism
Näringsminister Camilla Gunell mötte på tisdagen den 16 maj 2017 i norska Bergen sina kollegor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Norges näringsminister Monica Mæland stod värd för...
Läs mer om Nordiska näringsministrar beslöt inleda samarbete om turism ›

Sidor