Nyheter

30.1.2018 - Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018
Jordbruksbyrån utkommer med årets första informationsblad   I informationsbladet finns information om vårens tidtabell för utbetalningar, påminnelse om kvalitetstest av åkerjord, information om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1, 2018 ›
21.12.2017 - Reviderade principer för stöd till näringslivet
Ålands landskapsregering har den 21 november 2017 fastställt nya principer för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet undernäringsavdelningens förvaltningsområde. Principerna ersätter...
Läs mer om Reviderade principer för stöd till näringslivet ›
4.12.2017 - Stödutbetalningar
Vecka 46 betalades förskottet (85%) för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark och naturbeten med höga naturvärden ut. Förra veckan (...
Läs mer om Stödutbetalningar ›
1.12.2017 - Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
Landskapsregeringen tog under hösten i bruk ett system för likviditetslån för lantbruksföretagare. Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare kan beviljas till sådana lantbruk som...
Läs mer om Ytterligare en ansökningsomgång att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›
30.11.2017 - Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt
Halvvägs i programperioden Central Baltic 2014-2020 är ett av EU:s 60 gränsöverskridande (”cross-border”) INTERREG program. Programmet finansierar samarbetsprojekt som bidrar till hållbar regional...
Läs mer om Nya beslut från Central Baltic-programmets styrkommitté – Åland med i flera stora projekt ›
15.11.2017 - Kvalitetstest för åkermark
Fyll i kvalitetstestet av åkermark i Vipu-tjänsten!
Läs mer om Kvalitetstest för åkermark ›
26.10.2017 - Förlängd spridningstid av stallgödsel
Landskapsregeringen godkänner en förlängning av spridningstiden med två veckor till och med den 14 november 2017. Beslutet fattades av vicelantråd Camilla Gunell igår, den 25.10.  Läs hela beslutet...
Läs mer om Förlängd spridningstid av stallgödsel ›
26.10.2017 - Preliminär stödutbetalningsplan hösten 2017
Kompensationsersättningens förskott betalades ut vecka 40. Slutraten kommer att betalas ut i december. När det gäller miljöersättningarna och stödet för ekologisk produktion, så är det preliminära...
Läs mer om Preliminär stödutbetalningsplan hösten 2017 ›
20.9.2017 - Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning
Inför beredningen av en hållbar finansiering av fiskevården gjordes beräkningar av Visit Åland sommaren 2016 om antalet gästande sportfiskare på Åland och det är dessa uppgifter som har använts i...
Läs mer om Antal sportfiskare - osäkert men rimlig bedömning ›
11.9.2017 - Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket
I samband med landskapets andra tilläggsbudget överlämnade landskapsregeringen till Lagtinget ett förslag till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under 2017....
Läs mer om Möjlighet att ansöka om likviditetslån inom lantbruket ›

Sidor