Nyheter

20.4.2017 - Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har gått i konkurs – Ersättning kan sökas på blankett
Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har försatts i konkurs 4.4.2017. Företaget har en säkerhet hos Ålands landskapsregering i händelse av konkurs, ur vilken ersättning betalas för paketresor. Celeste...
Läs mer om Resebyrån Celeste Ab (Citytravel) har gått i konkurs – Ersättning kan sökas på blankett ›
14.3.2017 - Investeringsstöd till bevattning en förutsättning för livsmedelsklustret
Idag tog näringsminister Camilla Gunell beslut om regelverk för investeringsstöd till bevattning. Nu kan beslut om finansiering av miljövänlig vattensnål bevattningsutrustning beviljas till lantbruk...
Läs mer om Investeringsstöd till bevattning en förutsättning för livsmedelsklustret ›
8.3.2017 - Jordbruksbyrån informerar nr 1
 I infobladet finns information om stödansökan 2017, kommande utbetalningar, växtskyddskurs och -examen, spruttestning samt olika kurser. Infobladet har skickats till alla lantbrukare och kan också...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar nr 1 ›
17.2.2017 - Stöd till detaljhandeln i skärgården.
Landskapsregeringen har den 17 februari 2017 fastställt nya principer gällande stöd till detaljhandeln i skärgården. Med detta beslut upphävdes principerna gällande stöd till detaljhandeln i...
Läs mer om Stöd till detaljhandeln i skärgården. ›
28.11.2016 - Stormöte för det maritima nätverket
Torsdag 15 december 2016 kl. 13-15.30 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag Välkommen till en eftermiddag med information om pågående nätverksaktiviteter, korta föredrag från aktörer i den maritima...
Läs mer om Stormöte för det maritima nätverket ›
7.11.2016 - Åland som testområde för ny teknik går framåt
Ålands landskapsregerings samarbete med CLIC Innovation för etableringen av Åland som plattform för ett hållbart och flexibelt energisystem framskrider. Målsättningen är att åstadkomma ett...
Läs mer om Åland som testområde för ny teknik går framåt ›
4.11.2016 - LFA-kompensationsersättning utbetald
Förskott (85%) på LFA-kompensationsersättningen har betalats ut den 1 november 2016. Slutraten är planerad att betalas ut i december 2016. Ytterligare information: Thomas Svahnström telefon +358 18...
Läs mer om LFA-kompensationsersättning utbetald ›
10.10.2016 - Utbetalning av lantbruksstöd
Utbetalning av stöd, höstanmälan och annan information i viputjänsten. Utbetalning av resterande stöd från 2015 har påbörjas från och med fredagen den 7 oktober, så under vecka 41 borde pengarna ha ...
Läs mer om Utbetalning av lantbruksstöd ›
5.10.2016 - Försäljning av växthus
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...
Läs mer om Försäljning av växthus ›
3.10.2016 - Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsämnet POEA förbjuds
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har dragit in tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller POEA. Försäljning och överlåtelse av preparaten är tillåten t.o.m 31.3.2017 och användning är...
Läs mer om Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsämnet POEA förbjuds ›

Sidor