Nyheter

18.5.2018 - Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är sommarextra fram till den 31 augusti 2018....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
18.5.2018 - Upphandlingsjurist
Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som upphandlingsjurist till och med den 2 april 2019 med eventuell förlängning.
Läs mer om Upphandlingsjurist ›
18.5.2018 - Myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen.
Läs mer om Myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen ›
9.5.2018 - Antikvarie i arkeologi vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som antikvarie vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå. Tjänsten är placerad vid kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning....
Läs mer om Antikvarie i arkeologi vid kulturbyrån ›
9.5.2018 - Museipedagog vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museipedagog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån Till...
Läs mer om Museipedagog vid Ålands museum ›
25.1.2018 - Taxitillstånd i Geta
Ett trafiktillstånd i Geta lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 29.3.2018...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›