Nyheter

22.2.2018 - Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten (tid. Motorfordonsbyrån, www.mfb.ax). Lagen om Fordonsmyndigheten träder i kraft 1 maj 2018, varvid...
Läs mer om Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten ›
22.2.2018 - Chef för Ålands energimyndighet
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som chef vid Ålands energimyndighet med korrigerad behörighet. Tjänsten är 30% av fulltidstjänst. Ålands energimyndighet Enligt...
Läs mer om Chef för Ålands energimyndighet ›
20.2.2018 - Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.
Läs mer om Landskapsläkare vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›
16.2.2018 - EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel
Ålands landskapsregering lediganslår vikariatet som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel för tiden 16.4 – 31.12.2018.
Läs mer om EU-specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Bryssel ›
13.2.2018 - Museiguide vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som museiguide vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Tjänsten är heltid enligt schemalagd veckoarbetstid, arbete...
Läs mer om Museiguide vid Ålands museum ›
13.2.2018 - Intendent vid Ålands museum
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån Till...
Läs mer om Intendent vid Ålands museum ›
12.2.2018 - Personalchef
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som personalchef vid Ålands landskapsregering. Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och en lagberedning med...
Läs mer om Personalchef ›
6.2.2018 - Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Enheten för rättsliga och internationella frågor Enheten...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›
1.2.2018 - Utbildningsplanerare
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som utbildningsplanerare vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och utbildningsbyrån...
Läs mer om Utbildningsplanerare ›
1.2.2018 - Utbildningsplanerare
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som utbildningsplanerare vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och utbildningsbyrån...
Läs mer om Utbildningsplanerare ›

Sidor