Nyheter

21.8.2017 - Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som specialsakkunnig i utbildning vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturavdelningens utbildningsbyrå ›
21.8.2017 - Bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsterna är tillfälliga extra bokare fram till 31 maj 2018 med...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›
21.8.2017 - Bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår ett vikariat som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är ett studievikariat fram till 31 maj 2018, med möjlighet till...
Läs mer om Bokare vid Ålandstrafiken ›
11.8.2017 - Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten
Ålands landskapsregering lediganslår tjänsten som diskriminerings- och barnombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet i Mariehamn. Vid myndigheten verkar även en patient- och klientombudsman samt en...
Läs mer om Diskriminerings- och barnombudsman vid ombudsmannamyndigheten ›
7.8.2017 - Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling
Landskapsregeringen lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling, för projektet ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med...
Läs mer om Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling ›
23.5.2017 - Nordregio söker en ny medarbetare till sitt framgångsrika GIS-team
GIS-teamets kvalificerade arbete efterfrågas i allt fler sammanhang – av partners i internationella forskarteam, för konsult- och evalueringsuppdrag, av regionala myndigheter och inte minst på tvärs...
Läs mer om Nordregio söker en ny medarbetare till sitt framgångsrika GIS-team ›