Nyheter

20.6.2017 - Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling
Landskapsregeringen lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling, för projektet ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med...
Läs mer om Tillfällig tjänst som projektledare vid näringsavdelningen, Ålands Fiskodling ›
13.6.2017 - Nordiska ministerrådet söker en projektmedarbetare till Nordic Food Policy Lab
Läs om jobbet som projektmedarbetare till Nordic Food Policy Lab på Nordens webbplats Arbetspaltsen är Nordens hus i Köpenhamn. Anställningen börjar i augusti/september. Sista dag för ansökan är den...
Läs mer om Nordiska ministerrådet söker en projektmedarbetare till Nordic Food Policy Lab ›
5.6.2017 - Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i att bygga den nya modernare...
Läs mer om Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
5.6.2017 - Biträdande trafikberedare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som biträdande trafikberedare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.
Läs mer om Biträdande trafikberedare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
5.6.2017 - Byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.
Läs mer om Byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
5.6.2017 - Myndighetschef vid Motorfordonsbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som myndighetschef vid Motorfordonsbyrån. Tjänsten blir vakant till följd av pensionering och är av formella orsaker tillfällig i väntan på att...
Läs mer om Myndighetschef vid Motorfordonsbyrån ›
5.6.2017 - Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en seniorrådgivare till generalsekreterarens kontor
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med uppgift att assistera de nordiska samarbetsministrarna och generalsekreteraren. Du kommer att arbeta nära den politiska...
Läs mer om Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en seniorrådgivare till generalsekreterarens kontor ›
2.6.2017 - Jurist vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och allmänna byrån Till avdelningens...
Läs mer om Jurist vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå ›
2.6.2017 - Arkeolog (maritim arkeologi) vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig anställning som arkeolog i maritim arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 1...
Läs mer om Arkeolog (maritim arkeologi) vid kulturbyrån ›
2.6.2017 - Arkeolog vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som arkeolog vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 1.8 -31.12....
Läs mer om Arkeolog vid kulturbyrån ›

Sidor