Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten

Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten av Med. dr. Pia Maria Jonsson, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 21.5.2015