Folkhälsorapport 2015

Folkhälsorapport 2015 ger en överblick över ålänningarnas hälsa och sjuklighet och hur folksjukdomarna har utvecklats. Rapporten baseras på information fram till 2013 och bygger på statistiskt material från olika myndigheter och databaser.

Publicerad 17.6.2015
Uppdaterad 31.8.2015