Hälsopolitiskt program

Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 20.5.2015