Halvvägsstöd

En rapport över behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från fängelser.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 20.5.2015