Kommunernas bruk av handikappserviceplaner

Ålands landskapsregerings tillsynsresultat av kommunernas bruk av handikappserviceplaner inom handikappservicen år 2012.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 20.5.2015