Socialvårdsplan för Åland

Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under de fem följande åren.

Socialvårdsplanen ska bl.a. innehålla målen och anvisningarna för ordnandet av socialvården och de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigande i speciallag. Syftet är att bidra till utvecklandet av socialvården i landskapet och att stöda arbetet inom den sociala sektorn. Långsiktigt ska målen och anvisningarna även underlätta en uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Landskapsregeringen har den 10 januari 2017 antagit en socialvårdsplan för Åland år 2017-2021.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 10.1.2017