Utvärdering av avbytarsystemet för perioden 2015-2016

Rapporten är en utvärdering av hur nya lagen om avbytarstöd (2014:53 samt 2015/47)) utfallit. Målsättningen var att ge de åländska husdjursgårdarna möjlighet att beskriva hur de upplevt att den privatisering av systemet som genomfördes 2015 har påverkat deras möjlighet att hålla ledighet/sjukledighet. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder baserade på utredningen. 

Publicerad 12.12.2016
Uppdaterad 12.12.2016