Utvärdering av landskapsandelssystemet för perioden 2008-2013

Rapporten är en utvärdering av landskapsandelssystemet, med fokus på vad som hänt efter den reform som trädde i kraft 2008. Utredningen fokuserar på i vilken grad målsättningarna som sattes i samband med reformen har uppfyllts eller inte.

Publicerad 20.5.2016
Uppdaterad 20.5.2016