Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Vägbyggnadsentreprenad

7.6.2017 | Trafik
Rättelse 15.6.2017, bilaga "Bullerplank" Anbud för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, inklusive anslutningar samt byggande av parallell gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och...

Vägbelysningsentreprenad

7.6.2017 | Trafik
Rättelse 20.6.2017  Komplettering av anbudsförfrågan "Anläggande av vägbelysning längs landsväg nr 2, sträckan Svensbölevägen ‐ Mångstektavägen, i Finby by, Sunds kommun". Belysningsstolpar 3-7 har...

Tillverkning av landklaffar till Lappo, Kumlinge och Asterholma färjfästen

7.6.2017 | Trafik
På entreprenad utbjuds tillverkning av landklaffar till Lappo, Kumlinge och Asterholma färjfästen enligt entreprenadprogram. Upphandlingen sker genom öppet förfarande enligt 4 § ÅFS 2015:52.  Anbud...

Avtal - Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar 2017-2018 (2019)

1.6.2017 | Trafik
Anbud gällande vägmärken och montagematerial för landskapets vägar 2017-2018 (2019). Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan. Sista inlämningsdag...

Byggande av lastbilsgarage i Jomala, Möckelö

12.5.2017 | Trafik
Upphandlingen gäller att som huvudentreprenör bygga ett lastbilsgarage i Jomala, Möckelö. Anbudet sänds i slutet kuvert, utan företagsnamn/logotyper, märkt med texten ”Anbud - Lastbilsgarage Möckelö...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015