Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Fönsterbyte samt förnyande av belysning

6.4.2017 | Byggnads
Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad fönsterbyte samt förnyande av belysning vid Neptunigatan 17 i Mariehamn. Arbetet skall utföras under tiden maj-augusti 2017. Förfrågningsunderlag...

Vägbyggnadsentreprenad Stabiliseringsfräsning grupp 2, 2017

30.3.2017 | Trafik
Anbud gällande stabiliseringsfräsning och grundförstärkning på Åland, för stabiliseringsfräsning av bygdeväg nr 440 samt landsvägarna nr 330, 340 och 730 i Finströms, Lemlands och Föglö kommuner,...

Tryckning av Ålands lagsamling 2016

24.3.2017 | Övriga
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling för tryckning av Ålands lagsamling 2016. Anbudet ska sändas i slutet försändelsekuvert och märkas med texten ”Anbud – lagsamling” till Ålands...

Vägbyggnadsentreprenad

23.3.2017 | Trafik
Anbud gällande nybyggnad av gång- och cykelväg längs landsväg nr 1, sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, inklusive anslutningar i Möckelö, Prestgården, Torp, Brändö och Gottby byar i Jomala...

Julfest 2017

30.1.2017 | Övriga
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för anordnande av Landskapsregeringens Julfest 2017 med option på de följande tre åren. Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens hemsida...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015