Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

RAMAVTAL- Konsulttjänster teknisk inspektion av konstbyggnader i trafiknätet 2018-2021 + option 2022

10.11.2017 | Trafik
Anbud gällande konsulttjänst för teknisk inspektion av konstbyggnader i trafiknätet på Åland. Upphandlingen avser ramavtal där avrop bl.a. är med hänseende på återkommande tekniska inspektioner av...

Upphandling av färjetrafik Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma 2018-2019

9.11.2017 | Trafik
Anbud gällande färjetrafik Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma 2018-2019. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan.  Sista inlämningsdag...

Anbudsbegäran gällande upphandling av kontorsmöbler 2017

13.10.2017 | Övriga
Ålands landskapsregering begär in anbud angående ramavtal för Kontorsmöbler under år 2018-2020 med 1 års option.
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015