Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Ny lastbil

5.12.2016 | Trafik
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling av ny lastbil.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert och bör märkas med texten ” Anbud Ny lastbil”, till: Ålands landskapsregering  PB 1060  AX-...

Bränsle Åland 2017

1.12.2016 | Trafik
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för bränsle till landskapsregeringens fartyg, fordon och fastigheter. Anbudet ska sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22 111...

Inköp och leverans av kalciumklorid (CaC12) för dammbindning av grusvägar 2017

1.12.2016 | Trafik
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens inköp och leverans av kalciumklorid (CaCl₂) 2017.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert, märkt med texten ” Anbud Kalciumklorid 2017”, till: Ålands...

Ramavtal- Konsultuppdrag - Teknikområde Bro & Anläggning

28.11.2016 | Trafik
Anbudsbegäran gällande konsulttjänst för utförande av projektering inom bro och anläggning. Upphandlingen avser ramavtal där avrop bl.a. är med hänseende på projektering av infrastruktur så som broar...

Ramavtal - Konsulttjänster Geoteknik

28.11.2016 | Trafik
Anbudsbegärna gällande konsulttjänst för utförande av konsultuppdrag inom geoteknik. Upphandlingen avser ramavtal där avrop bl.a. är med hänseende på konsultuppdrag inom geoteknik i samband med...

Drivmedel på pump

7.11.2016 | Trafik
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för drivmedel på pump, biltvätt samt förbrukningsartiklar för fordon.

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2017-2018

20.10.2016 | Trafik
Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2017-2018. Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 9.12.2016 finsk tid kl. 15:00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte. Anbud som skickas med...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015