Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Upphandling av utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2014-2020

15.8.2016 | Övriga
Anbudet ska sändas i slutet märkt kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22100 MARIEHAMN eller lämnas i slutet märkt kuvert in till Självstyrelsegården, Strandgatan 37, Mariehamn. Anbud per e...

Upphandling av utvärdering av Ålands strukturfondsprogram "Entreprenörskap och kompetens" för perioden 2014-2020

15.8.2016 | Övriga
Anbudet ska sändas i slutet märkt kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22100 MARIEHAMN eller lämnas i slutet märkt kuvert in till Självstyrelsegården, Strandgatan 37, Mariehamn. Anbud per e...

ÅR HD TV project

27.6.2016 | Övriga
Ålands Radio och TV Ab ( ÅRTV ) kommer att sända TV-kanaler i HD-kvalitet. För att göra detta möjligt måste en ny sändare, ny headend och övervakningsutrustning förvärvas.

Upphandling av integrationsutbildning i svenska samt läs- och skrivfärdigheter för kvotflyktingar och andra vuxna inflyttade till Åland

14.6.2016 | Övriga
Anbud jämte anbudsblankett ska inlämnas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX – 22 111 Mariehamn. Kuvertet ska märkas med texten ” Anbud integrationsutbildning i svenska samt läs...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015