Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Taxitillstånd

15.7.2016 | Trafik
Ett trafiktillstånd för yrkesmässig beställningstrafik med personbil lediganslås i Jomala . Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 12.8....

Simskäla linfärjelinje 2017-2022

4.7.2016 | Trafik
Anbud gällande Simskäla linfärjetrafik mellan Vattungsrevet och Timskär 2017-2022 med linfärja F121. Kuvertet bör märkas med texten "Anbud - Simskäla linfärjelinje mellan Vattungsrevet och Timskär...

ÅR HD TV project

27.6.2016 | Övriga
Ålands Radio och TV Ab ( ÅRTV ) kommer att sända TV-kanaler i HD-kvalitet. För att göra detta möjligt måste en ny sändare, ny headend och övervakningsutrustning förvärvas.

Däckskranar

23.6.2016 | Trafik
Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på två (2) däckskranar. Anbud ska inlämnas i slutet kuvert till: Ålands landskapsregering Registraturen PB 1060 AX -22111 MARIEHAMN (...

Inköp av krossgrus för vägunderhåll

21.6.2016 | Trafik
Begärs anbud för inköp av krossgrus för  perioden 1.9.2016 – 31.8.2017.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert, utan företagsnamn/loggotyper, märkt med texten ”Inköp av krossgrus”, till Ålands...

Upphandling av integrationsutbildning i svenska samt läs- och skrivfärdigheter för kvotflyktingar och andra vuxna inflyttade till Åland

14.6.2016 | Övriga
Anbud jämte anbudsblankett ska inlämnas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX – 22 111 Mariehamn. Kuvertet ska märkas med texten ” Anbud integrationsutbildning i svenska samt läs...

Upphandling av oljebekämpningsmaterial

10.6.2016 | Trafik
Begärs anbud för upphandling av oljebekämpningsmateriel, kustlänsor i containrar. Sista inlämningsdag och klockslag är måndagen den 8.8.2016 kl. 15.00 lokal tid. Kuvertet bör märkas med texten ”Anbud...

Upphandling av menförestrafik i södra Ålands skärgård

10.6.2016 | Trafik
Anbud begärs gällande menförestrafik i Ålands södra skärgård 2016-2018.  Anbud bör märkas med texten ”Anbud – Menförestrafik i Ålands södra skärgård 2016-2018".  Sista inlämningsdag och klockslag för...

Upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem till M/S Skiftet

27.5.2016 | Trafik
Landskapsregeringen begär in anbud för "M/S Skiftet upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem". Anbuden kan sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111...

Upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem till M/S Gudingen

27.5.2016 | Trafik
Landskapsregeringen begär in anbud för "M/S Gudingen upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem". Anbuden kan sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111...

Upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem till M/S Knipan

27.5.2016 | Trafik
Landskapsregeringen begär in anbud för "M/S Knipan upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem". Anbuden kan sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111...

Upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem inklusive installation samt demontering av existerande alarm- och övervakningssystem till M/S Ejdern

27.5.2016 | Trafik
Landskapsregeringen begär in anbud för "M/S Ejdern upphandling av nytt maskin alarm- och övervakningssystem". Anbuden kan sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015