Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Byggande av färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo

27.6.2017 | Trafik
På totalentreprenad utbjuds byggande av ett färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo enligt entreprenadprogram daterat 19.6.2017. Upphandlingen sker genom öppet förfarande enligt 4 § ÅFS 2015:52. ...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015