Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Inköp och leverans av vattenburen väglinjemarkeringsfärg 2017

15.2.2017 | Trafik
Anbud gällande landskapsregeringens inköp och leverans av vattenburen väglinjemarkeringsfärg 2017.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert märkt med texten ”Anbud vägfärg 2017” till: Ålands...

Julfest 2017

30.1.2017 | Övriga
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för anordnande av Landskapsregeringens Julfest 2017 med option på de följande tre åren. Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens hemsida...

Ny lastbil

5.12.2016 | Trafik
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling av ny lastbil.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert och bör märkas med texten ” Anbud Ny lastbil”, till: Ålands landskapsregering  PB 1060  AX-...

Bränsle Åland 2017

1.12.2016 | Trafik
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för bränsle till landskapsregeringens fartyg, fordon och fastigheter. Anbudet ska sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22 111...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015