Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Kommunindelningsutredare

2.1.2018 | Övriga
Anbudsbegäran gäller kommunindelningsutredare vars uppgift är att ta fram ett beslutsunderlag för sammanslagningen av de i avropet nämnda kommunerna. Anbudet ska sändas i slutet kuvert till Ålands...

Elektrifiering av linfärja

23.12.2017 | Trafik
På entreprenad utbjuds elektrifiering av en linfärja. Anbud märkta "Anbud elektrifiering linfärja" skall vara inlämnade i slutet kuvert utan företagsbeteckning till registraturen vid Ålands...

Renovering av Färjsundsbron

21.12.2017 | Trafik
På entreprenad utbjuds renovering av Färjsundsbron enligt entreprenadprogram daterat 25.10.2017. Anbud märkta "Anbud – Reparation Färjsundsbron 2018" skall vara inlämnade i slutet kuvert utan...

Anbudsförfrågan m/s Viggen dockning 2018

18.12.2017 | Trafik
Anbudsförfrågan gällande dockning av m/s Viggen 2018. Anbud märkta "m/s Viggen dockning 2018” skall vara inlämnade i slutet kuvert utan företagsbeteckning till registraturen vid Ålands...

Anbudsbegäran Vägbyggnadsentreprenad Stabiliseringsfräsning

15.12.2017 | Trafik
Anbudsförfrågan gällande stabiliseringsfräsning och grundförstärkning 2018, för del av bygdeväg 344, Herrövägen, i Lemland, delar av landsväg 410, Svartsmaravägen, i Finström, del av landsväg 420,...

Anbudsförfrågan Vägbyggnadsentreprenad

15.12.2017 | Trafik
Frågor och svar 17.1.2018 (pdf) har lagts till som bilaga (17.1.2018)Kompletteringar har gjorts i Anbudsformulären (17.1.2018), dessa anbudsformulär ska användas vid inlämning av anbudRÄTTELSER 8.1....

Anbudsförfrågan Kalciumklorid

14.12.2017 | Trafik
Anbud gällande landskapsregeringens inköp och leverans av kalciumklorid (CaCl₂) 2018. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan.  Upphandlingen gäller...

Upphandling av färjetrafik Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma 2018-2019

9.11.2017 | Trafik
Anbud gällande färjetrafik Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma 2018-2019. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan.  Sista inlämningsdag...
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015