Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Tryckning av Ålands lagsamling 2016

24.3.2017 | Övriga
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling för tryckning av Ålands lagsamling 2016. Anbudet ska sändas i slutet försändelsekuvert och märkas med texten ”Anbud – lagsamling” till Ålands...

Redaktör för Ålands lagsamling 2016

24.3.2017 | Övriga
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling för en redaktör för Ålands lagsamling 2016. Anbudet ska sändas i slutet försändelsekuvert och märkas med texten ”Anbud – redaktör för Ålands...

Vägbyggnadsentreprenad

23.3.2017 | Trafik
Anbud gällande nybyggnad av gång- och cykelväg längs landsväg nr 1, sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, inklusive anslutningar i Möckelö, Prestgården, Torp, Brändö och Gottby byar i Jomala...

Ersättningstonnage för m/s Doppingen 2017

17.3.2017 | Trafik
Anbud gällande ersättningstonnage för m/s Doppingen vecka 35, 2017. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan. Sista inlämningsdag och klockslag för...

Beläggningsarbeten 2018-2019

9.3.2017 | Trafik
Anbud gällande beläggningsarbeten på Ålands landskapsregerings vägar 2018-2019. Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 11.4.2017 finsk tid kl. 15:00. Anbud som lämnats in för sent...

Julfest 2017

30.1.2017 | Övriga
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för anordnande av Landskapsregeringens Julfest 2017 med option på de följande tre åren. Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens hemsida...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015