Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2017-2018

20.10.2016 | Trafik
Passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2017-2018. Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 9.12.2016 finsk tid kl. 15:00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte. Anbud som skickas med...

Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland

6.10.2016 | Trafik
Härmed begärs anbud gällande vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland. Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är 3.11.2016 kl. 16.15. Anbud som lämnats in för sent beaktas...

Ny bro till Vårdö

20.9.2016 | Trafik
Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag. OBS! Sista inlämningsdag...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015