Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Utbildning i svenska för inflyttade

22.9.2017 | Övriga
Ålands landskapsregering begär in anbud gällande Utbildning i svenska för inflyttade i arbete. Anbudshandlingar och anbudsblankett finns under ”Bilagor” här intill. Anbud jämte anbudsblankett skall...

Anbudsförfrågan gällande ersättningstonnage för m/s Doppingen vecka 50, 2017

22.9.2017 | Trafik
Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 20.10.2017 finsk tid kl. 15:00. Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak. Anbud som skickas med post ska sändas i slutet kuvert...

Anbud för tillverkning av två betongpontoner

8.9.2017 | Trafik
På entreprenad utbjuds tillverkning av två betongpontoner enligt entreprenadprogram daterat 7.9.2017. Anbud märkta "Anbud: Betongpontoner 2017" skall vara inlämnade i slutet kuvert utan...

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015