Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Krossning av returasfalt

22.9.2016 | Trafik
Härmed utbjuds att inkomma med anbud gällande krossning av returasfalt. Upphandlingen gäller krossning av ca 20 000 ton returasfalt som är finns på asfaltplatta i Vestansunda i Jomala. Anbudet ska...

Ny bro till Vårdö

20.9.2016 | Trafik
Ny bro till Vårdö med tillhörande vägbyggnad (del av landsväg nr 670) samt rivning av den befintliga bron. Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag. Sista inlämningsdag och...

Projekteringsuppdrag – nybyggnad av polishus samt renovering av befintliga lokaler

31.8.2016 | Byggnads
Landskapets fastighetsverk inbegär anbud på projektering gällande nybyggnad av polishus samt renovering av befintliga lokaler. Separata anbud inbegärs för arkitektplanering och konstruktion. Anbud...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015