Upphandlingar

Här finns alla landskapsregeringens aktuella upphandlingar samlade.

Anbudsförfrågan Ramavtal - Konsultuppdrag - Geoteknik

19.1.2017 | Trafik
Anbud begärs gällande konsulttjänst för utförande av projekteringsuppdrag inom geoteknik. Upphandlingen avser ramavtal där avrop bl.a. är med hänseende på konsultuppdrag inom geoteknik i samband med...

Anbudsförfrågan Ramavtal - Konsultuppdrag - Geoteknik

19.1.2017 | Trafik
Anbud begärs gällande konsulttjänst för utförande av projekteringsuppdrag inom geoteknik. Upphandlingen avser ramavtal där avrop bl.a. är med hänseende på konsultuppdrag inom geoteknik i samband med...

Sysselsättningsfrämjande utbildning inom olika yrkesområden för vuxna

9.1.2017 | Övriga
Ålands landskapsregering begär in anbud gällande Sysselsättningsfrämjande utbildning inom olika yrkesområden för vuxna. Anbud jämte anbudsblankett ska inlämnas i slutet kuvert till Ålands...

Skötsel av grönytor och planteringar inom landskapets vägområde

5.1.2017 | Trafik
Omfattningen av uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan. Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är 2.2.2017 kl. 15.00. Anbud som lämnats in för sent beaktas...

Tryckning av Ålands författningssamling

21.12.2016 | Övriga
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling för ombrytning, tryckning av ÅFS, kuvertering och ÅFS som PDF år 2017 md möjlighet till årsvis förlängning med ytterligare +1+1+1 år.  Anbudet...

Ny lastbil

5.12.2016 | Trafik
Anbudsbegäran gällande landskapsregeringens upphandling av ny lastbil.  Anbudet ska sändas i slutet kuvert och bör märkas med texten ” Anbud Ny lastbil”, till: Ålands landskapsregering  PB 1060  AX-...

Bränsle Åland 2017

1.12.2016 | Trafik
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för bränsle till landskapsregeringens fartyg, fordon och fastigheter. Anbudet ska sändas i slutet kuvert till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22 111...

Drivmedel på pump

7.11.2016 | Trafik
Landskapsregeringen söker en huvudleverantör för drivmedel på pump, biltvätt samt förbrukningsartiklar för fordon.

Försäljning av växthus

26.10.2016 | Övriga
Landskapsregeringen säljer 3 st äldre bågväxthus (plast) som varit i försöksstationens användning. Växthusen säljs i befintligt skick och skall nedmonteras och föras bort av köparen. All befintlig...

Naturinventeringar

18.4.2016 | Övriga
Anbud för öppen upphandling av sex stycken naturinventeringar. Upphandlingen består av sex separata uppdrag, som upphandlas var för sig:
Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 2.9.2015