Allmänt om upphandling

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig upphandling är fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad.

Landskapsförvaltningen köper in varor, tjänster och byggentreprenader för ungefär 70 miljoner euro per år. Upphandlingen är idag decentraliserad. Det innebär att olika förvaltningsenheter gör egna upphandlingar och beställningar, förvaltar avtal och har leverantörskontakter.

Landskapsregeringen publicerar sina upphandlingar på den här webbplatsen. De underställda myndigheterna publicerar sina upphandlingar på respektive webbplats.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 29.3.2018