Utvecklingsarbete

Utbildningsbyrån sköter den allmänna ledningen och tillsynen av skolorna på Åland som ankommer på landskapsregeringen. Byrån utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde genom att bl.a. utarbeta centrala mål- och styrdokument, utfärda anvisningar och stöda lärarnas kompetensutveckling.

Aktuella projekt inom utbildningsbyrån är:

  • Studieadministrativa system – målet är att uppnå samordnade studieadministrativa system samt upphandla nytt antagningssystem.
  • Pedagogiskt IT-stöd – målet är att stöda de åländska lärarnas digitala kompetensutveckling.
  • En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö – ett ESF-projekt med målet att hitta former för likvärdig undervisning i små skolor med sviktande elevunderlag, i första hand skolorna i skärgården. Läs mer på projektets webbplats. Projektet pågår 2016-2017. Projektledare är Kaj Törnroos.
  • Syftet med projektet " Vägledning på Åland" är att skapa ett system som möjliggör likvärdig tillgång till en fungerande vägledning som stöder det livslånga lärandet och som inte är kopplad till ålder, utbildnings- och arbetsplats eller övrig livssituation. Projektet pågår 2017-2018. Projektledare är Annette Rumander.
  • Utbildningsbyrån deltar i ett av Nordiska rådet initierat projekt "0-24 tvärsektoriellt samarbete för utsatta barn och unga". Projektet pågår 2017-2019. Projektledare är Annette Rumander. 
  • Utveckling av nya former av läromedel – målet är att ta fram ett nytt digitalt läromedel inom samhällskunskap i grundskolan.
  • Biophilia – målet är att inspirera elever i grundskolan att med hjälp av ny teknologi utforska sin egen kreativitet genom att kombinera i huvudsak ämnena musik och naturvetenskap.

 

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 18.4.2017