Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ändrad alkohollagstiftning

Förslaget till ändrad alkohollagstiftning har skickats på remiss till

  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands polismyndighet
  • Folkhälsan på Ålands samordningsprojekt för ANDTS-arbete/operativ samverkans- och referensgrupp för ANDTS-politiska programmet
  • Ålands samkontor för Servicefacket palvelualojen ammattiliitto (PAM)
  • Rädda barnen på Åland
  • Rederierna i Finland r.f.
  • Visit Åland r.f.

Remisstiden går ut den 23 mars 2020.

Publicerad 5.3.2020 kl. 15:38
Uppdaterad 5.3.2020 kl. 15:38