Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

Förslaget om ändring av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård har skickats på remiss till

 • De åländska kommunerna
 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Kommunernas socialtjänst k.f.
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands ombudmannamyndighet
 • Äldrerådet i Eckerö kommun
 • Föglö kommuns äldreomsorgsdirektion
 • Lemlands kommuns äldreråd
 • Äldrerådet i Mariehamns stad
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Demensföreningen på Åland r.f.
 • De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
 • Rädda barnen på Åland r.f.
 • Mariehamns pensionärsförening r.f.
 • Norra Ålands pensionärer r.f.

Remisstiden går ut den 24 april 2020.

Publicerad 12.3.2020 kl. 14:16
Uppdaterad 12.3.2020 kl. 14:17