Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till landskapsförordning om ändring av djurskyddsförordningen

Ett PM med förslag till ändring av djurskyddsförordningen har skickats på remiss till

  • Fastighetsverket
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
  • Ålands polismyndighet

Remisstiden går ut den 21 september 2021.

Publicerad 31.8.2021 kl. 10:27
Uppdaterad 31.8.2021 kl. 10:27