Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till landskapsförordning om tobak och relaterade produkter

Ett PM med förslag om landskapsförordning om tobak och relaterade produkter har skickats på remiss till:

  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Folkhälsan på Åland

Remisstiden går ut den 30 juni 2021.

Publicerad 25.5.2021 kl. 11:11
Uppdaterad 25.5.2021 kl. 11:11