Förslag till landskapsförordningar om avfall

En promemoria med förslag till ändringar av landskapsförordningar om avfall har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviksa kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Kommunförbundet Ålands miljöservice
 • Proans Ab
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands näringsliv
 • Ålands Natur och Miljö r.f.

Remisstiden går ut den 26 november 2018.

 

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 23.10.2018