Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ny landskapsförordning om barnomsorg och grundskola

Förslaget om ny landskapsförordning om barnomsorg och grundskola  har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Södra Ålands högstadiedistrikt
 • Ålands grundskolor
 • Ålands gymnasieskolor
 • Föreningen Hem och Skola r.f.
 • Ålands lärarförening r.f.
 • Ålands specialpedagogiska förening r.f.
 • Ålands barnträdgårdslärare r.f.
 • Barnombudsman
 • Akava-Åland r.f.
 • FOA-Å r.f.
 • TCÅ r.f.
 • ÅTCF r.f.
 • Tehy Åland
 • Rädda barnen på Åland
 • Ålands handikappförbund
 • Reseda
 • Pusselfamiljen
 • Ålands mångkulturella förening r.f.
 • Regnbågsfyren r.f.
 • Ålands autismspektrumförening r.f.
 • Ålands hemundervisarförening r.f.
 • Waldorf Åland r.f.
 • Föreningen Ung Resurs r.f.

Remisstiden går ut den 31 augusti 2020.

Publicerad 11.6.2020 kl. 10:21
Uppdaterad 30.6.2020 kl. 11:48