Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ny landskapsförordning om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken

Förslaget till ny landskapsförordning om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken har skickats på remiss till

  • Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering
  • Infrastrukturavdelningen, Ålands landskapsregering
  • Social- och miljöavdelningen, Ålands landskapsregering
  • Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering
  • Regeringskansliet, Ålands landskapsregering
  • Finansavdelningen, Ålands landskapsregering
  • Ålands musikinstitut
  • Ålands folkhögskola
  • Högskolan på Åland

Remisstiden går ut den 15 september 2020.

Publicerad 30.6.2020 kl. 16:06
Uppdaterad 7.7.2020 kl. 14:07