Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ny polislagstiftning

Förslaget om ny polislagstiftning har skickats på remiss till

  • Ålands polismyndighet
  • Styrelsen för Ålans polismyndighet
  • Ålands polisförening r.f.
  • Ålands kommunförbund
  • Mariehamns stad
  • Räddningsverket
  • Räddningsområde Ålands landskommuner
  • Statens ämbetsverk på Åland
  • Landskapsåklagarämbetet på Åland
  • Landskapsregeringen, regeringskansliet, Enheten för rättsliga och internationella frågor

Remisstiden går ut den 25 maj 2020.

Publicerad 25.3.2020 kl. 09:18
Uppdaterad 25.3.2020 kl. 09:18