Lagförslag om äldrelag för Åland

Lagförslaget om äldrelag för Åland har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Äldrerådet i Eckerö kommun
 • Föglö kommuns äldreomsorgsdirektion
 • Lemlands kommuns äldreråd
 • Äldrerådet i Mariehamns stad
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Demensföreningen på Åland r.f.
 • Mariehamns pensionärsförening r.f.
 • Norra Ålands pensionärer r.f.
 • Björkkö Ab
 • Ålands motivations- och behandlingscenter Ab

Remisstiden går ut den 1 mars 2019. Remisstiden har förlängts till 12 mars 2019.

Publicerad 23.1.2019
Uppdaterad 4.3.2019