Lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen

Ett lagförslag om ändring av fastighetsskattelagen har skickats på remiss till

  • Ålands kommunförbund k.f.
  • Jomala kommun
  • Mariehamns stad

Remissen går ut den 5 december 2023.