Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

Lagförslaget om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion har skickats på remiss till

  • Datainspektionen på Åland
  • Företagarna på Åland
  • Ålands fiskodlarförening
  • Ålands hushållningssällskap
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Ålands Natur och Miljö
  • Ålands producentförbund
  • Digitaliseringsenheten, Ålands landskapsregering
  • Specialsakkunnig i jämställdhet, Ålands landskapsregering

Remisstiden går ut den 3 juni 2022.

Publicerad 12.5.2022 kl. 16:24
Uppdaterad 12.5.2022 kl. 16:24