Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Ett lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd har skickats på remiss till

  • Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
  • Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, AMS
  • Åländska studentlaget vid Åbo Akademi r.f.
  • Åländska studentföreningen i Helsingfors r.f.
  • Åländska studentföreningen i Uppsala 
  • Ålands gymnasium
  • Ålands folkhögskola
  • Högskolan på Åland
  • Rädda Barnen på Åland r.f.

Remisstiden går ut den 31 mars 2022.

Publicerad 15.3.2022 kl. 12:01
Uppdaterad 15.3.2022 kl. 12:01