Lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Ett lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd har skickats på remiss till

  • Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
  • Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, AMS
  • Åländska studentlaget vid Åbo Akademi r.f.
  • Åländska studentföreningen i Helsingfors r.f.
  • Åländska studentföreningen i Uppsala 
  • Ålands gymnasium
  • Ålands folkhögskola
  • Högskolan på Åland
  • Rädda Barnen på Åland r.f.

Remisstiden går ut den 31 mars 2022.