Lagförslag om ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020-2027

Lagförslaget om ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbukare 2020-2027 har skickats på remiss till

  • Ålands kommunförbund
  • Mariehamns stad

Remisstiden går ut den 4 mars 2020.

Publicerad 29.1.2020
Uppdaterad 29.1.2020