Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet

Ett lagförslag om anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning har skickats på remiss till:

  • kommunerna
  • Ålands kommunförbund
  • Kommunernas socialtjänst
  • Norra Ålands högstadiedistrikt
  • Södra Ålands högstadiedistrikt
  • Oasen boende- och vårdcenter
  • Ålands statistik- och utredningsbyrå
  • lagtingspartierna
  • social- och miljöavdelningen
  • utbildnings- och kulturavdelningen

Remisstiden går ut den 30 september 2020.

Publicerad 10.7.2020 kl. 16:13
Uppdaterad 21.9.2020 kl. 11:49