Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om audiovisuella medietjänster

Lagförslaget om audiovisuella medietjänster har skickats på remiss till

 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Datainspektionen
 • Åda Ab
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands Radio och Tv Ab
 • Nya Ålands Tidningsaktiebolag
 • Ålands Tidningens-Tryckeri Ab
 • Mariehamns Centralantenn Ab
 • Steel FM
 • Programnämnden
 • Ålands Telekommunikation Ab
 • Strax Kommunikation
 • Webbsolut Mediabyrå
 • Winter
 • Åland IT-konsulter
 • Just-IT Åland Ab
 • IP-Connect Ab
 • Concilia Solutions Ab
 • Crosskey
 • Deductive Labs
 • Eriksberg Ab

Remisstiden går ut den 14 augusti 2020.

Publicerad 23.6.2020 kl. 13:33
Uppdaterad 23.6.2020 kl. 13:33