Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om biograflagstiftning

Lagförslaget om upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar och promemorian om ändring av 25 § räddningsförordningen har skickats på remiss till

  • Räddningsverket i Mariehamn
  • Räddningsförbund Ålands landskommuner
  • Ålands polismyndighet
  • Ålands fotografiska museum
  • Biograf Savoy i Mariehamn

Remisstiden går ut den 7 maj 2021 kl. 15.00.

Publicerad 20.4.2021 kl. 15:08
Uppdaterad 20.4.2021 kl. 15:09