Lagförslag om dricksvattenkvalitet

Ett lagförslag om dricksvattenkvalitet har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands vatten Ab
 • Sundets Vatten
 • Tjenan vatten
 • Bocknäs Vatten
 • Brändö Vatten
 • Storby Vatten
 • Västra Sunds Vatten
 •  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM

Remisstiden går ut den 1 mars 2023.