Lagförslag om E-fakturadirektivet

Lagförslaget om E-fakturadirektivet har skickats på remiss till:

 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Datainspektionen
 • Upphandlingsinspektionen
 • Ålands kulturdelegation
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands omsorgsförbund k.f.
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Renhållningsmyndigheten Ålands miljöservice k.f., MISE
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands näringsliv
 • Företagarna på Åland
 • Södra Ålands högstadiedistrikt, SÅHD
 • Norra Ålands högstadiedistrikt, NÅHD
 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Fastighetsverket
 • Ålands musikinstitut
 • Lotteriispektionen
 • Ålands energimyndighet

Remisstiden går ut den 26 mars 2019.

Publicerad 6.3.2019
Uppdaterad 6.3.2019