Lagförslag om fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Lagförslaget om fördelning av kompensation till kommunerna 2019 har skickats på remiss till 

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdå kommun
 • Ålands kommunförbund k.f.

Remisstiden går ut den 22 mars 2019.

Publicerad 15.2.2019
Uppdaterad 15.2.2019