Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om förtidsröstning för väljare utanför Åland

Ett lagförslag om förtidsröstning för väljare utanför Åland har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Hållbart Initiativ
 • Liberalerna på Åland
 • Moderat Samling för Åland
 • Obunden Samling
 • Åländsk Center
 • Åländsk Demokrati
 • Ålands Framtid
 • Ålands Socialdemokrater
 • Centralnämnden för lagtingsval
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Åland Post
 • Ålands Kommunförbund k.f.
 • Utrikesministeriet
 • Justitieministeriet

Remisstiden går ut den 12 augusti 2022

Publicerad 5.5.2022 kl. 14:15
Uppdaterad 5.5.2022 kl. 15:45