Lagförslag om kollektivtrafiktjänster

Lagförslaget om kollektivtrafiktjänster har skickats på remiss till

 • Infrastrukturavdelningen, LR
 • Social- och miljöavdelningen, LR
 • Näringsavdelningen, LR
 • Utbildnings- och kulturavdelningen, LR
 • Finansavdelningen, LR
 • Regeringskansliet, LR
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Ålands Näringsliv r.f.
 • Viking Line Buss Ab
 • Williams Buss Ab
 • Röde Orm Ab
 • Visit Åland
 • Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
 • Norra Ålands högstadiedistrikt k.f.
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands Omsorgsförbund k.f.
 • Norra Ålands Pensionärer r.f.
 • Mariehamns Pensionärsförening r.f.
 • Oasen boende- och vårdcenter k.f.
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå
 • Åda Ab
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands polismyndighet
 • Statens ämbetsverk på Åland

Remisstiden går ut den 31 augusti 2018.

Publicerad 26.6.2018
Uppdaterad 26.6.2018