Lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi

Lagförslaget om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi har skickats på remiss till 

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Kommunernas socialtjänst, KST
 • Oasen
 • Ålands miljöservice
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Södra Ålands högstadiedistrikt
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB

Remisstiden går ut den 1 april 2022.