Lagförslag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Lagförslaget om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn har skickats på remiss till:

 • Arbetarnas bildningsförbund r.f.
 • Bild och formskolan
 • Datainspektionen
 • Mariehamns stad
 • Rädda barnen på Åland r.f.
 • Rättsregistercentralen
 • Skunk r.f.
 • Social- och miljöavdelninge vid landskapsregeringen
 • Ung resurs r.f.
 • Utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapsregeringen
 • Ålands handikappförbund
 • Ålands idrott r.f.
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands musikinstitut
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands omsorgsförbund
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands ungdomsförbund r.f.

Remisstiden går ut den 24 maj 2019.

Publicerad 30.4.2019
Uppdaterad 30.4.2019